D-01
008482

105123.97

O výrobku

Solution-D: Nový milník v mikrofonní technologii

Zahrnuje tyto komponenty:

 • Digitální mikrofony velkomembránové D-01
 • Digitální mikrofony s malou membránou KM D
 • Digitální mikrofonní rozhraní DMI-2
 • Software pro vzdálené řízení RCS

Signál i data z mikrofonu odpovídají novému standardu AES 42. Tento standard určující zásady přenosu výstupního signálu, napájení a vzdáleného řízení mikrofonu v součinnosti s digitálním výstupem poskytuje základní předpoklady pro vývoj digitálních mikrofonů. Uvedením standardu AES 42 vytvořila firma Neumann rozhodující krok pro digitální technologie snímání zvuku. Zatímco u systému D-01 se předpokládá použití DMI-2, řada KM D může být připojena přímo do AES/EBU nebo S/PDIF vstupu nahrávacího systému přes Connection Kit. V tomto případě ale není možno nastavovat funkce mikrofonu na dálku a proto není vyžadován řídící počítač PC/Mac; v případě synchronizace několika mikrofonů je ale nutné použít vzorkovací převodník. Zvukaři obeznámení s digitálními technologiemi mohou začít pracovat se systémem D-01 okamžitě, bez jakéhokoliv školení. Doplňkové funkce digitálních mikrofonů jim otvírají zcela nové možnosti. Prostřednictvím DMI-2 je možné všechna nastavení jako změnu směrové charakteristiky, zapnutí útlumu nebo basového filtru provést na dálku. Změna parametrů je velice jednoduchá, což výrazně usnadňuje testování různých nastavení pro optimalizaci kvality zvuku. Všechna nastavení je možno uložit v počítači, takže odpadají jakékoliv písemné poznámky o nastavených parametrech. A/D převodník, který je vyvinutý firmou Neumann a je speciálně přizpůsobený použité mikrofonní kapsli, přijímá signál přímo z kapsle. Tento způsob digitalizace nabízí pozoruhodné zlepšení dynamického rozsahu. Další funkce, jako je Mute a otočení fáze, jsou již integrovány přímo v mikrofonu. Výstupní signál mikrofonu obsahuje informace o výrobci, typu, výrobním čísle, verzi software a seznamu funkcí které je možno nastavovat na dálku. Během záznamu tak má zvukař v každém okamžiku kompletní přehled o všech parametrech včetně úrovně signálu. Sám si na obrazovce může označit každý mikrofon jménem kanálu nebo dalšími upřesňujícími údaji. D-01 Na první pohled vypadá mikrofon D-01 jako klasický velkomembránový mikrofon. Mikrofon ale již obsahuje A/D převodník Neumann speciálně navržený pro tuto mikrofonní kapsli. Vstupní signál je okamžitě převeden na digitální s šířkou 28 bitů a s dynamickým rozsahem více než 130 dB (A). Tento signál se dále zpracovává a je možné ho na dálku upravovat (směrová charakteristika, útlum, basový filtr, zisk atd.). Žádný další A/D převodník není třeba. Signál již obsahuje i všechny identifikační údaje pro připojené zařízení. Mikrofon je vybaven konektorem XLR 3-pin pro přenos obousměrného signálu odpovídajícího standardu AES 42. Tento signál obsahuje vyvážený digitální mikrofonní výstupní signál, napájení Phantom a řídící datový tok včetně synchronizace pro hlavní časový generátor. Vyrábí se v barvě matný nikl. DMI-2 Zařízení, která podporují nový standard AES 42, mohou zpracovávat výstupní signál mikrofonů Solution-D přímo. V opačném případě se použije rozhraní DMI-2 - samostatná dvoukanálová jednotka převádějící AES 42 na AES/EBU. DMI-2 se řídí programem Neumann Remote Control Software z počítače nebo notebooku, který se připojuje přes USB a redukci USB/RS485. Při větším počtu mikrofonů je možno propojit několik DMI-2 a řídit každou jednotku odděleně. DMI-2 má vestavěný časový generátor a umožňuje připojit i externí synchronizaci/zdroj časového signálu. Pokud na vstupu synchronizace není signál, automaticky se použije vestavěný generátor. Externí příkazy (např. „On Air“) se řídí přes samostatný 9 pinový konektor. RCS software Je součástí systému Solution-D a slouží ke vzdálenému řízení digitálních mikrofonů. Spouští se jako nezávislý program na připojeném počítači nebo notebooku. Všechny důležité parametry jsou zobrazovány na monitoru počítače a mohou být kdykoliv změněny. Během nahrávání má zvukař přehled o všech připojených mikrofonech a může je jednoduše a rychle ovládat.

 

Vlastnosti

 • Výjimečně široký dynamický rozsah - více než 130 dB
 • A/D převodník Neumann
 • Nevyžaduje předzesilovač a samostatný A/D převodník
 • Široká nabídka nových funkcí prostřednictvím vestavěného DSP
 • Řízení a monitoring všech parametrů a funkcí na počítači (Remote Control Software)
 • DIGITÁLNÍ MIKROFON
 • A/D převodník
 • Nový design mikrofonní kapsle
 • Doplňkové funkce DSP
 • Limiter
 • Všechny parametry a funkce je možno nastavovat dálkově
 • REMOTE CONTROLL SOFTWARE
 • Řízení a kontrola všech parametrů
 • Řízení funkcí DSP
 • Měření úrovně signálu (peak level)
 • Grafický ukazatel zisku pro limitér
 • Ukládání a kopírování kompletního nastavení

 

 

Varianty

D-01

Číslo produktu: 008482
Cena varianty včetně DPH: 127 200,- Kč

Technické parametry

Název Hodnota
Akustický systém tlakový gradientní
Směrová charakteristika 15 přepínatelných
Frekvenční rozsah 20 … 20 000 Hz
Citlivost při 1 kHz/1 kOhm -44 dBFS
Úroveň šumu podle CCIR 19 dB
Úroveň šumu podle A 8 dB-A
Poměr signál/šum podle CCIR (94 dB SPL) 75 dB
Poměr signál/šum podle A (94 dB SPL) 86 dB
Max. akustický tlak (SPL) při zkreslení < 0,5% 138 dB
Dynamický rozsah mikrofonního zesilovače (A) 130 dB
Vzorkovací kmitočet 44.1, 48, 88.2, 176.4, 192 kHz
Napájecí proud max. 220 mA
Hmotnost 700 g
Průměr 63.5 mm
Délka 185 mm
Počet kanálů 2
Vstupy XLR 3F, AES 42
výstupy XLR 3M, AES/EBU 24 bit
Řízení RJ 45 přes RS485
Propojení dalších DMI (až 4/16) RJ 45
Připojení počítače USB přes redukci USB-RS485
Rozšiřující port 9-pin sub-D (3 funkce/kanál)
Synchronizace AES 42 Mode 1/Mode 2
Vstup časového signálu BNC, 75 Ohm
Výstup časového signálu BNC, 75 Ohm
Externí zdroj časového signálu 44.1, 48, 88.2, 176.4, 192 kHz nebo AES 11
Napájecí napětí 90-240 V, 50/60 Hz
Komunikace PC/Mac USB
Údaje na monitoru až 8 kanálů
Vzdálené řizení směrová charakteristika
basový filtr
předzesílení
zisk
testovací signál
kompresor/limiter/peak limiter
otočení fáze
mute
vzorkovací kmitočet
režim synchronizace
Údaje na monitoru úroveň signálu
zisk
výrobce mikrofonu
výrobní číslo mikrofonu
verze hardware a software
přetížení, limiter, kontrola dat, synchronizace